Нові, жорсткі критерії на вступ та випуск у медичних ВУЗах

22.02.2017

Нові, жорсткі критерії на вступ та випуск у медичних ВУЗах

Нові критерії мають зробити вступ до медичного ВУЗу більш конкурентним. Студентів контрактників стане менше. Випуск за новими іспитами.

На вступному етапі:

— Встановлення жорстких критеріїв вступу абітурієнтів до медичних ВНЗ (підвищення прохідного балу ЗНО з профільних предметів).

— Визначення фіксованої квоти на набір студентів-контрактників, яка не повинна бути більшою за обсяг державного замовлення.

— Необхідність контролю за зарахуванням студентів-іноземців. Наразі серед осіб, які навчаються на умовах контракту – 21 206 іноземних громадян.

— Обґрунтована кількість державного замовлення. А купить модафинил вы сможете на сайте modafinil.kz

Наступний крок – підвищення якості навчання. Необхідно усвідомити, що наука та навчальний процес мають бути нерозривно пов’язані.

— Cтворення мережі університетських клінік, які забезпечуватимуть якісну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації медичних працівників.

— Відмова від визнання публікацій, виданих у наукових фахових виданнях, затверджених Міністерством освіти та науки України.

— Визнання публікацій в англомовних peer-review виданнях.

— Перевірка на академічну доброчесність викладачів при прийомі на роботу в ВНЗ.

— Зміни у викладанні загальноакадемічних предметів студентам-медикам. Відмова від загальноакадемічних кафедр у медичних університетах, і передання цих повноважень викладачам відповідних ВНЗ.

На етапі випуску:

— Проведення ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок».

— Підвищення якості екзаменаційних завдань (використання екзаменаційного тесту з клінічних дисциплін IFOM (International Foundations of Medicine – «Міжнародні основи медицини») та запитань іспиту USMLE – United States Medical Licensing Examination – «Екзамен з Отримання Медичної Ліцензії Сполучених Штатів Америки»).

— Впровадження практичного оцінювання студентів-медиків – OSCE (Objective Structured Clinical Examination).

— МОЗ України виступає за західний стандарт оцінювання медичних знань.

Післядипломна медична освіта:

— Запровадження механізму визнання післядипломної освіти, здобутої медиками за кордоном.

— Перегляд системи нарахування балів.

— Створення конкурентного середовища серед провайдерів медичної освіти.

— Зміна системи фінансування закладів післядипломної освіти. «Гроші мають йти за курсантом».

Без впровадження таких рішучих змін у системі медичної освіти, Україна ризикує перетворитися на країну, яка випускає неконкурентоспроможних спеціалістів.