До уваги лікарів-інтернів

27.01.2017

До уваги лікарів-інтернів

Роз’яснення щодо особливостей проведення оцінювання стану медичної освіти в Україні у порівнянні з міжнародними стандартами.

І. Оцінювання на післядипломному етапі підготовки

Дата проведення. 28 березня 2017 року (згідно з затвердженим МОЗ України Графіком проведення тестових екзаменів ліцензійних іспитів у 2017 році).

Учасники. Всі лікарі-інтерни, зареєстровані у встановленому порядку Центром тестування при МОЗ України на складання ліцензійного іспиту «Крок 3. Загальна лікарська підготовка».

Загальна інформація. До ліцензійного іспиту «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» буде включено субтест з надання допомоги при невідкладних станах, який складається із тестових завдань іспиту USMLE (United States Medical Licensing Examination – «Екзамен з Отримання Медичної Ліцензії Сполучених Штатів Америки»). Также вас может заинтересовтаь медицинское оборудование Казахстан, подробнее на сайте по ссылке.

Для цього із структури змісту ліцензійного іспиту «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» відібрано змістові розділи, за якими надання невідкладної медичної допомоги в Україні та світі здійснюється за подібними протоколами. Перелік цих розділів додається.

Таким чином, екзаменаційний тест з 200 завдань для лікарів-інтернів складатиметься з основного тесту (не менше 150 завдань) та субтесту (не більше 50 завдань). Зміст екзаменаційного тесту та субтесту відповідатиме затвердженій структурі змісту ліцензійного іспиту «Крок 3. Загальна лікарська підготовка». Останній перегляд структури змісту відбувся 16 вересня 2014 року на засіданні комітетів фахової експертизи тестових матеріалів ліцензійного іспиту «Крок 3. Загальна лікарська підготовка».

Формат тестових завдань. Формат тестових завдань буде ідентичним формату завдань, які використовуються в існуючій системі ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок» – завдання вибору з п’яти варіантів однієї найкращої відповіді, яка вважається правильною.

Результати тестування. Результати ліцензійного іспиту будуть розраховуватися окремо – як за основним тестом, так і за субтестом.

Результатом складання ліцензійного іспиту «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» для лікаря-інтерна вважатиметься результат складання лише основного тесту. Критерій «склав», як і раніше, відповідатиме встановленому МОЗ України мінімальному критерію успішного складання ліцензійного іспиту «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» – 70,5%.

Результати за основним тестом та субтестом будуть представлені для кожного інтерна, для вищого навчального закладу, за категорією «форма навчання» (бюджет /контракт) та за спеціальностями інтернатури.

ІІ. Оцінювання на додипломному етапі підготовки

Дата проведення. 12 травня 2017 року.

Учасники. Студенти VI курсу, які навчаються за напрямом «Медицина».

Загальна інформація. Для оцінювання якості здобутої медичної освіти буде здійснено міжнародне порівняльне дослідження з використанням екзаменаційного тесту з клінічних дисциплін IFOM (International Foundations of Medicine – «Міжнародні основи медицини»). Тест IFOM розробляється однією з найавторитетніших у світі атестаційних рад – Національною радою медичних екзаменаторів Сполучених Штатів Америки (NBME – National Board of Medical Examiners) і базується на запитаннях USMLE. В Україні тест IFOM адмініструється NBME спільно з Центром тестування при МОЗ України.

Тестування проходитиме українською або англійською мовами.

З оригінальним детальним описом екзаменаційної програми IFOM можна ознайомитися на сайті NBME за посиланням: http://www.nbme.org/ifom/, а з її українським перекладом – на сайті Центру тестування www.testcentr.org.ua.

Звертаємо увагу на те, що тестування IFOM, яке відбудеться 12 травня 2017 року, НЕ ЗАМІНЮЄ ліцензійний іспит «Крок 2. Загальна лікарська підготовка», який буде проведено згідно з Графіком, затвердженим МОЗ України, 23 травня 2017 року.

Реєстрація студентів для проходження тесту IFOM здійснюватиметься одночасно з реєстрацією студентів для складання ліцензійного іспиту «Крок 2. Загальна лікарська підготовка». У зв’язку з цим вищі навчальні заклади мають до 13 лютого 2017 року на запит Центру тестування при МОЗ України подати дані для реєстрації студентів.

Зміст. За змістом тестові завдання IFOM охоплюють питання внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії, психіатрії, акушерства та гінекології, які повинні знати студенти будь-якої країни світу, навчаючись на останньому курсі медичного навчального закладу. Структуру та зміст тесту IFOM розроблено міжнародною експертною комісією, вона є єдиною для усіх країн, які беруть участь у тестуванні IFOM.

Формат тестових завдань. Формат тестових завдань аналогічний формату завдань, які використовуються у існуючій системі ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок» – завдання вибору з п’яти-восьми варіантів однієї найкращої відповіді, яка вважається правильною.

Форма та процедура складання тестового іспиту IFOM. Тест містить 160 питань. Тестування IFOM українською мовою проводиться письмово у бланковій формі, аналогічно ліцензійному іспиту «Крок», протягом чотирьох години (без перерви). Тестування IFOM англійською мовою проводиться на комп’ютері, на базі комп’ютерного класу Центру тестування при МОЗ України, також упродовж чотирьох годин.

Результати тестування. Кожний студент, який складав тест IFOM, отримає загальний результат за проходження тесту, профіль своїх знань за окремими змістовими блоками, який демонструє сильні та слабкі сторони компетентності студента, а також порівняння його результату з показниками міжнародної порівняльної групи.

Студенти, які за результатами тестового іспиту IFOM отримують бал, рівний або вищий за прохідний бал американського медичного ліцензійного іспиту USMLE STEP 2, отримають від NBME сертифікат про складання тесту IFOM.

Крім того, за результатами тестування IFOM Центром тестування при МОЗ України буде визначено та оприлюднено список студентів, які матимуть кращий результат: перші 5% та 10%. Студенти (5% кращих) за бажанням можуть отримати відповідний сертифікат.

Визначення показників ВНЗ здійснюватиметься на основі аналізу результатів репрезентативної вибірки студентів.

Окремо наголошуємо на необхідності дотримання вимог NBME щодо забезпечення повної безпеки екзаменаційних матеріалів під час проведення тестування. Категорично заборонено несанкціоноване повне або часткове копіювання та розповсюдження тестових матеріалів будь-якими засобами, зокрема створення копій, друкування, фотографування або завантаження електронних файлів, а також відтворення з пам’яті або начитування для запису. Всі завдання, використані в ході іспиту IFOM, є власністю NBME та захищені авторським правом. Для захисту авторського права будуть вжиті належні заходи, до яких може входити судовий позов.

Відповідальність за гарантування повної безпеки екзаменаційних матеріалів покладається на директора Центру тестування при МОЗ України (Булах І.Є.) та ректора вищого навчального закладу.

Центру тестування при МОЗ України для забезпечення порядку оцінювання та гарантування безпеки екзаменаційних матеріалів рекомендується залучити працівників Національної поліції України та внести відповідні зміни до Порядку проведення ліцензійних іспитів.

Ректорів вищих навчальних закладів просимо довести до відома студентів та інтернів зміст цього листа, а також сприяти уповноваженим представникам Центру тестування при МОЗ України у проведенні оцінювання.

Перелік змістових розділів ліцензійного іспиту «Крок 3. Загальна лікарська підготовка», за якими надання невідкладної медичної допомоги в Україні та світі здійснюється за подібними протоколами:

№ Код Назва змістового розділу

 •  2.1.0.0. Зупинка кровообігу та дихання, раптова коронарна смерть
 • 2.3.0.0. Шоки
 • 2.4.4.0. Гострі медикаментозні отруєння, передозування ліків
 •  2.5.2.0. Політравма
 • 2.6.1.0. Анафілактичний шок
 •  2.7.0.0. Невідкладні стани при патології органів серцево-судинної системи
 • 2.8.0.0. Невідкладні стани при патології органів системи дихання
 • 2.9.0.0. Невідкладні стани при патології органів системи травлення
 • 2.11.0.0. Невідкладні стани в акушерстві та гінекології
 • 2.11.2.0. Еклампсія, прееклампсія
 • 2.11.4.0. Фізіологічні і патологічні пологи
 • 2.12.1.0. Кровотечі і крововтрата
 • 2.14.0.0. Невідкладні стани при патології нервової системи
 • 2.14.1.0. Втрата свідомості
 • 2.14.2.0. Інсульти
 • 2.14.3.0. Судомний синдром
 • 2.16.0.0. Гострий біль
 • 2.18.0.0. Токсико-ексикоз, синдром блювання у дітей
 • 5.5.0.0. Транспортна іммобілізація